Huisregels

Huisregels Praktijk voor Sportmassage
 • Voorafgaande aan de eerste behandeling wordt altijd een intake gesprek gehouden. Aan de hand hiervan wordt een Cliëntendossier opgesteld.
 • Bij elke behandeling worden een aantal vragen gesteld om te kunnen inschatten of u gemasseerd mag worden. (Contra-indicaties)  Er wordt gekeken naar medische aanwijzingen en ook om in te kunnen schatten waar de massage zich op moet richten.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden. Het is dan raadzaam om contact op te nemen met uw (huis)arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist et cetera of gebruikt u medicijnen, dan kan u gevraagd worden of u eerst wilt overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens uw behandeling toegepast mag worden.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Gemaakte afspraken graag minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Beautique Mariëlle verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de massage behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling, mits u niet anders van tevoren heeft aangegeven.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u Beautique Mariëlle NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.